School zonder pesten

Brochure

School Zonder Pesten

School Zonder Pesten is een vzw en biedt kinderen en leerkrachten in het basisonderwijs interactieve schoolvoorstellingen en educatief materiaal om in groep stil te staan bij ‘leuke en minder leuke gevoelens’, ‘omgaan met elkaar’ en ‘het voorkomen van pestgedrag’. De eenvoud en de symboliek van de kleuren groen en rood loopt als een ‘groenrode’ draad door het aanbod. Het algemeen doel van de preventieve activiteiten is het verbeteren van de sfeer in de groep en het verminderen van pestgedrag door het bespreekbaar te maken in de groep.

Ontwerp van

Brochure

Meer van deze klant