Marva

    Een consequente toepassing van de huisstijl naar de buitenwereld zorgt voor herkenbaarheid. Marva Parken doet het! De fleet, straatborden, shoppertassen voor de gasten... de boodschap verspreidt zich vanzelf!