13.10.2015

    't Oorhuis

    De oorspronkelijk website van 't Oorhuis werd ontwikkeld door Tallieu & Tallieu in 2006. Deze versie kreeg in 2011 een grafische opfrisbeurt, maar nu 10 jaar staat er een compleet nieuwe website online.

    De CMS-gestuurde website geeft naast een overzicht alle diensten en verkooppunten van 't Oorhuis ook heel wat informatie over het gehoor, gehoorverlies en gehoorbescherming.